Podsumowanie projektu "Umiem pływać"

  • Opublikowano: wtorek, 17 grudzień 2019 10:24

       W grudniu dokonaliśmy podsumowania projektu "Umiem pływać" sezon jesienny 2019 r., realizowanego przez uczniów klas 1-3, na terenie basenu "Milicka fala". W ramach projektu dzieci nabyły podstawowe umiejętności: pływania, bezpiecznego zachowania się na basenie, współpracy, dyscypliny, samoobsługi w szatni.  Wszyscy uczestnicy otrzymali symboliczny medal.

 

 

        W realizację nauki pływania zaangażowani byli nauczyciele i rodzice, poprzez sprawowanie opieki podczas wyjazdów na basen. Szczególnie zasłużyli się nauczyciele: Beata Bijoch i Andrzej Walczak, gdyż sprawowali funkcję instruktorów nauki pływania. Wszystkim za swój udział bardzo dziękujemy. Kolejna edycja - wiosną.

Starsza grupa uczniów klas 4-8 kontynuuje naukę pływania, do końca roku szkolnego. 

Koordynator Anna Jamroży, Beata Bijoch