Podsumowanie projektu "KoderJunior-Szkoła Mistrzów Programowania"

  • Opublikowano: środa, 18 grudzień 2019 11:20

      Projekt KoderJunior był realizowany w naszej szkole w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie to zostało zaplanowane  przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jej celem było przygotowanie szkół do wdrożenia nauki programowania do podstawy programowej.

     W latach 2017-2019 projekt obejmował przeszkolenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wsparcie ich we wdrażaniu innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania oraz rozwijania kompetencji cyfrowych w klasach 1-3.

      Nauczyciele biorący udział w projekcie zrealizowali zajęcia pozalekcyjne ze swoją klasą, a szkoła została wyposażona w sprzęt komputerowy: tablety, gry Scottie go, robot do programowania.

     W listopadzie zostało dokonane zakończenie Projektu poprzez udział uczniów klas 3, 4 i 5  w zajęciach warsztatowych w innowacyjnym Laboratorium Szkoły Przyszłości EDULAB w Poznaniu.