Nauka zdalna

  • Opublikowano: niedziela, 15 marzec 2020 18:50

Od poniedziałku 16.03.2020 r. uruchamiamy naukę zdalną poprzez stronę internetową: 

 

http://pomoce.spjutrosin.edu.pl/Zajecia_od_16.03/

 

 

Zadaniem ucznia jest śledzenie materiałów edukacyjnych, umieszczonych przez nauczyciela danego przedmiotu, w folderze danej klasy, na każdy dzień nauki (zgodnie z planem zajęć). 

Umieszczane materiały będą w formacie dokumentu pdf, stąd też nie powinno być problemu z otwieraniem ich. 

Treści zawarte w lekcjach on-line nie zawierają nowych, są jedynie utrwaleniem  omawianego już materiału.  Nauczyciel ma prawo sprawdzić czy uczeń zrealizował dane tematy.  

Rodziców prosimy, jeśli zajdzie taka potrzeba, o pomoc w odnalezieniu odpowiedniego pliku z materiałami. Zadania ma rozwiązywać uczeń. Nie trzeba ich drukować. Rozwiązanie zadań uczeń zapisuje w zeszycie. 

Dyrekcja szkoły