Komunikat

  • Opublikowano: wtorek, 24 marzec 2020 21:46

 

http://pomoce.spjutrosin.edu.pl/Zajecia_od_16.03/

          Od jutra, tj. od 25 marca 2020r., nauka w Szkole Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość według istniejącego planu uwzględniającego równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowaniu ich i wzięciu pod uwagę możliwości psychofizycznych ucznia, poprzez wykorzystanie urządzeń elektronicznych z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń elektronicznych.

        Nauka jest realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, na stronie http://pomoce.spjutrosin.edu.pl/Zajecia_od_16.03/ oraz e-dziennik oraz komunikatorów społecznościowych .


       Podstawowym kanałem przekazywania informacji pomiędzy dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami, uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny Vulcan oraz strona internetowa szkoły 

http://spjutrosin.edu.pl/

 

       Jeżeli uczeń lub rodzic ma problem z dostępem do Vulcana , to należy przekazać informację wychowawcy klasy, który będzie pośrednikiem w przekazaniu dostępu do e-dziennika Vulcan .

Dyrekcja szkoły