Drodzy Rodzice i Uczniowie

  • Opublikowano: środa, 15 kwiecień 2020 10:17

     Przypominamy o obowiązku realizowania przez ucznia zdalnego nauczania w formie ustalonej wcześniej. Zwracamy uwagę na właściwe planowanie czasu pracy przez dziecko.  

     Materiały udostępniane są systematycznie przez nauczycieli na stronie   http://pomoce.spjutrosin.edu.pl/Zajecia_od_16.03/  

Zajęcia prowadzone są również w Microsoft Teams. Harmonogram zajęć ustalany jest przez nauczyciela w Kalendarzu, w danej aplikacji oraz na stronie z materiałami od nauczyciela    http://pomoce.spjutrosin.edu.pl/Zajecia_od_16.03/  

    Terminy planowanych form sprawdzania wiedzy i umiejętności zaznaczane są w e-dzienniku. Uprzednio każdy nauczyciel informuje ucznia ustnie lub pisemnieOceny wpisywane są przez nauczyciela na bieżąco w e-dzienniku. Zgodnie ze statutem, uczeń ma możliwość poprawienia oceny w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pracy. Prosimy o systematyczne śledzenie wyników nauczania.  

     Uczeń ma prawo do nauczania zdalnego i obowiązek aktywnego uczestnictwa w nim. Ma możliwość komunikowania się z nauczycielem przez e-dziennik lub aplikację Microsoft Teams. 

 

Dyrekcja szkoły