Wsparcie OSE w systemie kształcenia zdalnego

  • Opublikowano: środa, 29 kwiecień 2020 16:10

           Dzięki wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej, władze gminy mogły pozyskać sprzęt komputerowy dla uczniów szkół . Gmina Jutrosin pozyskała niemal 70 tys. zł w ramach projektu grantowego "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnego w systemie kształcenia zdalnego", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dofinansowanie pozwoliło zakupić  laptopy oraz mobilną nagrywarkę DVD , które zostały przekazane szkole , dla której organem prowadzącym jest gmina Jutrosin,  sprzęt  trafi do najbardziej potrzebujących uczniów. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przez monitorami komputerów, ale niestety część z nich nie posiada odpowiedniego sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Pozyskane środku zapewniły w 100 proc. kosztów zakup sprzętu komputerowego, dzięki któremu nauka zdalna stanie się dla nich możliwa. 

Odbiór laptopów będzie możliwy już 4 maja 2020 r w sekretariacie szkoły, po wypełnieniu odpowiednich dokumentów.

Dyrekcja szkoły