• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Zasady pracy szkół po 26 kwietnia

     Od poniedziałku, 26 kwietnia 2021 r. w jedenastu województwach uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo, a ci z pozostałych klas będą się uczyć jak dotychczas.

W Wielkopolsce organizacja pracy szkół pozostaje bez zmian. Uczniowie klas I-III i IV - VIII nadal będą uczyć się zdalnie. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19