• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

PASOWANIE NA UCZNIA I CZYTELNIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.WŁADYSŁAWA BARTKOWIAKA W JUTROSINIE

      Każdego roku tradycją w naszej Szkole Podstawowej im. WŁADYSŁAWA BARTKOWIAKA  w Jutrosinie, jest ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów na Uczniów oraz pasowanie na Czytelnika biblioteki szkolnej.

      Uroczystość odbyła się 11 czerwca 2021 roku na boisku szkolnym.

      Uczniowie klas pierwszych przybyli ze swoimi wychowawcami panią Jolantą Machowiak i panią Magdaleną Szymkowiak oraz Beatą Wielebską. Zaproszeni goście pani dyrektor Dominika Ugorek oraz pani wicedyrektor Anna Jamroży.

       Pierwszoklasiści po ślubowaniu zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka  i czytelników biblioteki szkolnej wielką czerwoną kredką. Otrzymali pamiątkowe dyplomy, słowniki ortograficzne oraz kolorowe zakładki wykonane przez starszych kolegów z klas drugich i trzecich oraz przez uczniów z kółka artystycznego, które prowadzi pani Anita Wachowiak.

      W trakcie uroczystości podniosły charakter nadał chórek z klasy 7c.

      Również Samorząd Uczniowski przybył ze sztandarem szkoły.

      Na zakończenie pani dyrektor Dominika Ugorek podziękowała wszystkim uczestnikom i organizatorom uroczystości a pierwszoklasistom życzyła owocnej nauki w starszych klasach szkoły podstawowej.

                                                                     Joanna Głowacz