• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Tydzień profilaktyki w naszej szkole

      W terminie od 6 do 10 września br. uczniowie klas 6a, 7a,7b,7c,8a,8b,8c mieli okazję wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez trzech specjalistów ds. profilaktyki z Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji „Progres” z Wrocławia.

    Na początku tygodnia profilaktyki były warsztaty skoncentrowane na rozwoju emocjonalnym i dobrostanie uczniów „Wspólna Przestrzeń”, które miały na celu pomóc uczniom zaadaptować się do ponownego funkcjonowania w środowisku szkolnym i rówieśniczym. Trenerzy zaprezentowali techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem, pokazali dobre praktyki na rozładowanie trudnych emocji oraz przybliżyli podstawy poprawnej komunikacji.
    Po zajęciach związanych z dobrostanem, po nauce zdalnej, przyszedł czas na rekomendowany program” DEBATA” . To program z zakresu profilaktyki alkoholowej o charakterze uprzedzającym, a więc zadaniem programu jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom.
Myślę, że wszystkim uczniom, po czasie spędzonym na edukacji zdalnej, bardzo przydało się uczestnictwo w zajęciach profilaktycznych. Oprócz realizowania ciekawych treści na zajęciach, mieli też po prostu możliwość spędzenia czasu w gronie rówieśników.