• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Pasowanie na ucznia

     24 września 2021r. w GCKiR w Jutrosinie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.
    Na uroczystość przybyli zaproszeni goście w osobach: p. dyrektor Dominika Ugorek oraz rodzice. Najmłodsi uczniowie pięknie recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki. Nie zabrakło też życzeń od starszych kolegów i koleżanek a klasa trzecia zaprezentowała układ taneczny. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz kuferki ze słodką niespodzianką. Po części artystycznej nastąpił poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Uroczystość prowadził Samorząd Uczniowski pod opieką p. Joanny Głowacz.
Pani dyrektor, Radzie Rodziców oraz rodzicom dziękujemy za ufundowanie niespodzianek dla dzieci.
Wszystkim pierwszakom życzymy powodzenia!


Iwona Kubinka