• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Nauka pływania

Edycja Jesień 2022 nauki pływania dobiegła końca!

       Dnia 2 grudnia 2022 r. odbyły się ostatnie lekcje nauki pływania edycji jesiennej. W zajęciach brało udział 38 uczniów klas I-III i 38 uczniów klas 4-8. Uczniowie uczyli się nie tylko pływać ale również samoobsługi w szatni, na terenie basenu. Jest to bardzo ważna umiejętność, która w dzisiejszych czasach jest niedoceniana. 

      W realizację projektu "Umiem pływać" realizowanego przez Szkolny Klub Sportowy funkcjonujący w naszej szkole zaangażowani byli nauczyciele, poprzez sprawowanie opieki podczas wyjazdów.

     Projekt dofinansowała  gmina Jutrosin oraz LZS Poznań, za co bardzo dziękujemy :)

Koordynatorzy projektu: Andrzej Walczak-prezes SKS, Anna Jamroży, Katarzyna Popielas.