• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Orszak Trzech Króli

W tym roku nasza szkoła była głównym współorganizatorem Orszaku Trzech Króli. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia przez Rodziców i Uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w tegorocznym przedsięwzięciu. Specjalne podziękowania dla Uczniów klas siódmych i ósmych, którzy uświetnili ten dzień przedstawiając pokłon Trzech Króli, scholi pięknie grającej i śpiewającej oraz wolontariuszy, którzy zadbali o sprawną organizację wydawania koron, peleryn, śpiewników i chorągiewek. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób i formie pomogli nam i wsparli, raz jeszcze serdecznie dziękujemy.
 
 
 
 

 
 
 
S. Cecylia i Waldemar Swornowski koordynatorzy szkolni