• slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg

Biblioteka

 

 

Biblioteka

 

CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 8.00 DO 14.00

 

Nauczyciel bibliotekarz: Pani Joanna Głowacz

 

 

Szkoła Podstawowa posiada własną bibliotekę szkolną. Księgozbiór biblioteki szkolnej  w Szkole Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie liczy obecnie 14200 tys. woluminów. Jest to księgozbiór szkoły podstawowej Biblioteka gromadzi:

 • literaturę piękną
 • literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy
 • literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii i dziedzin pokrewnych
 • regionalizmy,
 • podręczniki,
 • programy nauczania,
 • czasopisma dla uczniów i nauczycieli,
 • płyty CD-ROM,
 • płyty DVD

Istotną częścią księgozbioru jest księgozbiór podręczny. Posiadamy zbiory multimedialne obok encyklopedii, słowników, leksykonów gromadzone są pozycje z zakresu historii literatury polskiej, techniki, sztuki, poradniki Ok. 20 pozycji).  W naszej bibliotece posiadamy także  zbiory audiowizualne.  Wśród nich są filmy wideo, programy edukacyjne, multimedialne kursy języków obcych, multimedialne podręczniki do liceum z zakresu języka polskiego, matematyki, przyrody i atlasy elektroniczne. Książki w bibliotece ułożone są na półkach w układzie dziesiętnym UKD. Z literatury pięknej wyodrębniony jest dział lektur. W bibliotece jest wolny dostęp do półek. W odrębnej części biblioteki znajduje się bogaty księgozbiór podręczny zawierający słowniki, informatory, albumy i kalendaria ze wszystkich dziedzin wiedzy. W czytelni użytkownicy mogą korzystać na miejscu księgozbioru podręcznego oraz z prenumerowanych 20 tytułów czasopism.

Biblioteka szkolna posiada własną czytelnię.

W bibliotece uczniowie i nauczyciele mogą korzystać ze zbiorów na miejscu oraz wypożyczać je do domu. Mają także możliwość korzystania z czytelni multimedialnej wyposażonej w dwa stanowiska komputerowe z podłączeniem do Internetu. Głównym zamierzeniem jest  umożliwienie czytelnikom dotarcia do informacji o zbiorach poprzez sieć Internetu.

Biblioteka szkolna posiada własne centrum multimedialne (ICIM) gdzie znajdują się  cztery stanowiska komputerowe oraz w drukarka i skaner.

Czytelnictwo w naszej bibliotece to średnio 4 książki na ucznia. Łącznie przez cały rok szkolny 20014/15 uczniowie wypożyczyli ok. 1200 książek.

Najczęściej stosowaną formą pracy z czytelnikiem jest rozmowa z uczniami na temat książek i czasopism oraz na temat problemów nurtujących młodzież. 

Kierowanie czytelnictwem ucznia i rozwijanie jego zainteresowań wymaga bowiem orientacji w tym, co on czyta, jakich książek nie zna, czym się interesuje. Wskazanie interesujących zagadnień w określonych książkach, krótkie informacje o twórczości danego pisarza, zwrócenie uwagi na książkę, która ma pogłębić istniejące już zainteresowania czytelnika, wystawa tematyczna lub wystawa nowości wydawniczych w bibliotece szkolnej - to tylko niektóre przykłady ukierunkowywania czytelnictwa uczniów. Wybierając formy i metody pracy, zawsze należy brać pod uwagę poziom oraz zainteresowania młodzieży.

Zasadniczym celem w pracy nauczyciela bibliotekarza jest propagowanie zainteresowań czytelniczych. Wszystkie te działania powinny być podejmowane aktywnie, aby książka stała się ważnym elementem kultury w życiu młodego człowieka, aby przekonał się on, że systematyczne czytanie ułatwia przyswojenie każdej wiedzy i czyni człowieka lepszym, bogatszym intelektualnie i duchowo.