• slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg

Program Narodowego Rozwoju Czytelnictwa

 

 

Ruszamy z programem Narodowego Rozwoju Czytelnictwa jak wiecie otrzymaliśmy 12.000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej.

 

Kupując książki do biblioteki szkolnej pragniemy spełnić oczekiwania czytelników i zakupić takie pozycje, które są zgodne z ich oczekiwaniami i zainteresowaniami.

 W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

 • książki będące nowościami wydawniczymi;
 • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
 • książki obrazkowe;
 • książki z powiększoną czcionką;
 • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

 W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:

 • podręczników;
 • słowników, encyklopedii;
 • filmów;
 • gier komputerowych i planszowych.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz tablicy przed biblioteką. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 

Aby tak się stało prosimy wszystkich chętnych i zainteresowanych książkami (uczniów, rodziców i nauczycieli) o wypełnienie poniższej ankiety

(ankieta jest anonimowa).

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLTGd-6XPwbSpP4eBzYZ7ltbg3dEU5ZtU9K8FW5SsWVtgd2A/viewform?usp=sf_link