• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Harmonogram

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

 

L.p

Zadanie

Termin realizacji

1.

Promowanie Programu Narodowego Rozwoju Czytelnictwa na lekcjach wychowawczych,zebraniach z rodzicami (List otwarty do rodziców o pozytywnym czytaniu)

Czerwiec – Sierpień 2020

2.

Umożliwienie uczniom,rodzicom i Radzie Pedagogicznej zagłosowania na Książkę do Czytania (poprzez e - dziennik)

Czerwiec 2020

3.

Ustalenie listy zakupowej zaproponowanych książek przez społeczność szkolną (uczniowie, nauczyciele, rodzice)

Lipiec 2020

4.

Założenie oddzielnej zakładki na stronie internetowej szkoły Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, gdzie będą umieszczane informacje o planowanych przedsięwzięciach czytelniczych

Lipiec 2020

5.

Zakupienie książek

Sierpień 2020

6.

Przeprowadzenie zaplanowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa projektów edukacyjnych

Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa

A.

Akcja czytelnicza dla klas I – III „WAKACYJNE CZYTANIE”, zachęcające uczniów do wypożyczania książek z biblioteki szkolonej

Sierpień 2020

B.

Konkurs plastyczny dla klas I – III „ULUBIONY BOHATER”, podsumowanie akcji „ Wakacyjne Czytanie”

Wrzesień 2020

C.

KSIĄŻKA ROZWIĄZUJE PROBLEMY” - wystawa książek o tematyce beletrystycznej uwzględniającą współczesną p0roblematykę młodzieży. Spotkanie z nauczycielem – bibliotekarzem i nauczycielem – pedagogiem p. Lidią Kanią. Ukazanie możliwości rozwiązywania współczesnych problemów na podstawie przeczytanych książek. Zwrócenie uwagi na problematykę uczniów z niedostosowaniem społecznym i zaburzeniami zachowania klasy IV - VIII

Październik 2020

D.

ANDRZEJKOWY WIECZÓR W BIBLIOTECE SZKOLNEJ” - przeglądanie zakupionych nowości wydawniczych w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zabawy czytelnicze i zręcznościowe oraz dyskoteka z konkursem na najbardziej oryginalny strój ulubionego i bohatera książkowego (wszystkie klasy z naszej szkoły)

Listopad 2020

E.

BOŻE NARODZENIE W LITERATURZE – wystawa książek z motywem Bożego Narodzenia, połączone ze spotkaniem czytelniczym, promującym czytanie w czasie ferii.

Grudzień 2020

7.

Ewaluacja programu

Grudzień 2020

8.

Rozliczenie środków finansowych (przeznaczenie całej kwoty na zakup książek).

Grudzień - listopad 2020

9.

Sprawozdanie z przebiegu realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Grudzień 2020