• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

  Uprzejmie informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego).

Nasz szkoła przeprowadzi testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br., zgodnie z poniższym harmonogramem:

 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski

 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka

 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Diagnoza zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.