• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

SKO

     Szkolna Kasa Oszczędnościowa przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SKO NA DZIEŃ 31.12. 2016 r.

            SKO przy Szkole Podstawowej w Jutrosinie liczby obecnie 180 członków z klas I – VI, co stanowi ok. 64 % ogółu uczniów.

            W ramach szkolnego systemu oszczędzania uczniowie gromadzą pieniądze na specjalnych książeczkach. Ta forma oszczędzania największą popularnością cieszy się wśród uczniów klas młodszych. Z obserwacji i wywiadu z uczniami można stwierdzić, iż dzieci zbierają pieniądze na konkretny cel. Szkolny system odkładania pieniędzy wpływa  korzystnie na podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej dzieci, a co za tym idzie wzrostu umiejętności i świadomości oszczędzania.

           W prowadzenie SKO zaangażowani są oprócz koordynatora wszyscy wychowawcy klas I-VI.

Koordynator: Anna Jamroży