• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Projekty/innowacje

Projekty/innowacje realizowane w roku szkolnym 2021/2022

 

Nauczyciel Nazwa innowacji/projektu Czas realizacji Do kogo skierowany/klasa
M.Wawrzyniak Krajoznawcze aspekty w nauce języka niemieckiego  2 lata  7a/7b/7c
M.Janura, K.Kasprzak, B.Wielebska Lektura na scenie 1 rok 7c, 4b,5b, 8b, 7a
Beata Bijoch I ty możesz zostać olimpijczykiem  1 rok  1-8
M.Szymkowiak Kim będę, gdy dorosnę. 1.09-31.05 2a
M.Szymkowiak Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki. 1 rok 2a
J.Stellmach  Eko agenci- w poszukiwaniu dobrego klimatu.  1rok 3a
J.Stellmach  Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki. Międzynarodowy projekt edukacyjny.  1 rok 3a
J.Machowiak Czytam  z klasą. Lekturki spod chmurki.  1 rok 2b
j. Machowiak Eko agenci - w poszukiwaniu dobrego klimatu.  1 rok  2b
J.Waścińska, I. Wróblewka Nasze podróże małe i duże. 2 lata kl.7-8
A.Jamroży, A. Walczak Umiem pływać 1 rok kl. 2-4