Kalendarz

  • Opublikowano: niedziela, 28 maj 2017 18:04

 

 

Terminarz roku szkolnego 2020/2021 - Szkoła Podstawowa w Jutrosinie

 

 

 

Termin

Informacje

01.09.2020 r. godz. 9:00

Inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021

7.09.2020 r. 

godz. 16:00

Zebranie ogólne z rodzicami uczniów klas 1-4. Informacje dotyczące szczegółowych zasad i sposobów oceniania wewnętrznego. Sprawy bieżące. Zebrania klasowe z wychowawcami.

8.09.2020 r. 

godz. 16:00

Zebranie ogólne z rodzicami uczniów klas 5-8. Informacje dotyczące szczegółowych zasad i sposobów oceniania wewnętrznego. Sprawy bieżące. Zebrania klasowe z wychowawcami.

  4.11.2020 r. - g. 16: 30–18: 30

Zebrania z rodzicami (konsultacje) - klasy 1-3

  5.11.2020 r. - g. 16: 30–18: 30

Zebrania z rodzicami (konsultacje) - klasy 4-8

Do 20.12.2020 r.

Wychowawcy przekazują uczniom informacje o przewidywanych śródrocznych nagannych ocenach zachowania i niedostatecznych ocenach z zajęć edukacyjnych (informacja pisemna dla rodziców)

23.12.2020 - 31.01.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

4-5.01.2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie zestawienia MEN z dnia 5.10.2010. Zmiana podejścia w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)

Do 13.01.2021 r.

Nauczyciele informują uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

20.01.2021 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

22.01.2021 r. 

Zakończenie I okresu

26.01.2021 r. - g. 16: 30–18:30

Zebranie z rodzicami (konsultacje) - klasy 1-3

27.01.2021 r. - g. 16:30 - 18:30

Zebranie z rodzicami (konsultacje) - klasy 4-8

15.02 - 28.02.2021 r.

Ferie zimowe

01.04.-6.04.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13.04.2021 r. - g. 16:30 - 18:30

Zebranie z rodzicami (konsultacje) - klasy 1-3

14.04.2021 r. - g. 16:30 - 18:30

Zebranie z rodzicami (konsultacje) - klasy 4-8

25.05 - 27.05.2021 r.

Egzamin w klasie VIII - Dni wolne od zajęć dydaktycznych (na podstawie oceny mężczyzn z dnia 5.10.2010. Zmieniające wymagania w zakresie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)

Do 22.05.2021 r.

Wychowawcy przekazują uczniom informacje o przewidywanych wynikach końcowych nagannych ocenach zachowania i niedostatecznych ocenach z zajęć edukacyjnych (Informacja pisemna dla rodziców)

31.05-02.06.2021 r.

Wycieczki szkolne

04.06.2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie zestawienia MEN z dnia 5.10.2010. Zmiana podejścia w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)

Do 11.06.2021 r.

Nauczyciele ustnie informują uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

Do 15.06.2021 r.

Wychowawcy klasyczni informują rodziców w formie pisemnej o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i Zachowaj

Do 17.06.2021 r.

Uczeń zgłasza pisemnie nauczyciel nauczyciel chęć oceny ocen podając o czymkolwiek się możesz ubiega. Nauczyciel wyznacza termin sprawdzianu nie później niż do 12.06.2019 r. Sprawdzian ma konfigurację w wymaganiach edukacyjnych nauczyciela. W razie chorób nauczyciela ucznia zgłasza chęć zarządzania u dyrektora szkoły, a sprawdzian działań wyznaczonych przez dyrektorów nauczycieli.

21.06.2021 r.

Egzaminy klasyfikacyjne.

22.06.2021 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

25.06.2021 r.

Zakończenie roku szkolnego

Do 02.07.2021 r.

Uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły dotyczącej stopnia ustalenia oceny zajęć edukacyjnych i zachowania.

Od 23.08 do 27.08.2021 r.

Egzaminy poprawkowe

 Egzamin w klasie VIII -  Dni wolne od zajęć dydaktycznych  (na podstawie oceny mężczyzn z dnia 5.10.2010. Zmieniające wymagania w zakresie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)