Aktualności

Wspomnienie

  • Opublikowano: czwartek, 23 kwiecień 2020 10:54
 

Krystyna Łybacka zd. Maćkowiak urodziła się 10 lutego 1946 roku w Jutrosinie. Rodzicami byli: Anna Maćkowiak zd. Mieczkowska i Franciszek Maćkowiak. Ojciec Krystyny był koszykarzem (plótł kosze). Rodzice zawarli ślub 5.11.1927 r.


Swoje dzieciństwo spędziła w Jutrosinie. Dom rodzinny znajdował się przy ul. Dworcowej 3. Tam razem z siostrą Reginą w miłej, rodzinnej atmosferze dorastała do wielkich życiowych ról.
11 listopada 1967 roku, będąc jeszcze na studiach zawarła małżeństwo z Wojciechem Łybackim (mieszkańcem Jutrosina), który był jej pierwszą wielką miłością.
Po ukończeniu studiów na Wydziale Matematyczno-Fizyczno –Chemicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu została pracownikiem naukowo-dydaktycznym, doktoryzowała się na Politechnice Poznańskiej, pełniła między innymi funkcję sekretarza technicznego i naukowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego na Politechnice Poznańskiej , od 1991 do 2014 roku pełniła funkcję posła na Sejm, pracowała w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Konstytucyjnej, Komisji Obrony, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Ratyfikacji Konkordatu.
Najważniejszą jednak funkcją było objęcie teki Ministra Edukacji Narodowej 2001-2004 Dzięki głosom wyborców w dniu 25 maja 2014 roku uzyskała mandat posła do Parlamentu Europejskiego
Tak o naszej absolwentce pisali uczniowie, realizujący projekt Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan: „Krystyna Łybacka dla mieszkańców Jutrosina, którzy pamiętają ją z okresu młodzieńczego, kojarzy się jako "Jutrosińska Gracja". Dla młodszego pokolenia jako minister edukacji i poseł na sejm. Wszyscy, którzy mieli okazję spotkać się z Krystyną Łybacką podkreślają jej cechy, które są bardzo ważne do życia w społeczeństwie: mądrość, życzliwość, ciepło, skromność, optymizm, konsekwencja i upór w dążeniu do wyznaczonego celu. Dla nas ludzi młodych jest wskazówką, że należy swoje marzenia realizować. Nie wolno wypierać się swojego pochodzenia i z szacunkiem mówić o najmniejszej Ojczyźnie jaką jest rodzinna miejscowość. Na spotkaniu z nami Europoseł przekazała nam idee, którą chcielibyśmy realizować w naszym życiu:

"Jutrosin - najpiękniejszym miejscem na Ziemi. Uczniom Szkoły Podstawowej w Jutrosinie, by pozostali w sercu Polakami, z urodzenia Jutrosinianami, a sukcesami byli Obywatelami Świata"

Krystyna Łybacka zmarła 20.04.2020 roku w Poznaniu.

 

Zamieszczamy kilka zdjęć z ostatnich lat, kiedy śp. Krystyna Łybacka razem z naszą społecznością świętowała różne wydarzenia, szczególnie podczas realizacji projektu.

 Waldemar Swornowski

Zdalna klasa 2b

  • Opublikowano: środa, 22 kwiecień 2020 19:33

 Zachęcamy do odsłuchania oraz obejrzenia zdalnej i zdolnej klasy 2b!

 

 

Projekt "Szkoła z TVP"

  • Opublikowano: środa, 22 kwiecień 2020 09:53

Telewizja Polska, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, od początku zawieszenia zajęć w  szkołach  wspiera działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. W ramach projektu „Szkoła z TVP” przygotowano ofertę dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. 

Lekcje dla klas I-VIII szkoły podstawowej

Materiały emitowane są od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach TVP.
Lekcje można obejrzeć na 4 kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia w dwóch blokach programowych: porannym – rozpoczynającym się zawsze od godz. 8:00 i powtórzeniowym – od godz. 12:30.

Plan „Szkoły z TVP” jest dostępny na specjalnej stronie https://www.tvp.pl/47304588/szkolaztvp. Wszystkie wyemitowane na antenie materiały są dostępne na https://vod.tvp.pl/ w specjalnie przygotowanych serwisach poświęconych poszczególnym klasom szkoły podstawowej.

 

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/projekt-szkola-z-tvp-i-zdalne-lekcje

Drodzy Rodzice i Uczniowie

  • Opublikowano: środa, 15 kwiecień 2020 10:17

     Przypominamy o obowiązku realizowania przez ucznia zdalnego nauczania w formie ustalonej wcześniej. Zwracamy uwagę na właściwe planowanie czasu pracy przez dziecko.  

     Materiały udostępniane są systematycznie przez nauczycieli na stronie   http://pomoce.spjutrosin.edu.pl/Zajecia_od_16.03/  

Zajęcia prowadzone są również w Microsoft Teams. Harmonogram zajęć ustalany jest przez nauczyciela w Kalendarzu, w danej aplikacji oraz na stronie z materiałami od nauczyciela    http://pomoce.spjutrosin.edu.pl/Zajecia_od_16.03/  

    Terminy planowanych form sprawdzania wiedzy i umiejętności zaznaczane są w e-dzienniku. Uprzednio każdy nauczyciel informuje ucznia ustnie lub pisemnieOceny wpisywane są przez nauczyciela na bieżąco w e-dzienniku. Zgodnie ze statutem, uczeń ma możliwość poprawienia oceny w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pracy. Prosimy o systematyczne śledzenie wyników nauczania.  

     Uczeń ma prawo do nauczania zdalnego i obowiązek aktywnego uczestnictwa w nim. Ma możliwość komunikowania się z nauczycielem przez e-dziennik lub aplikację Microsoft Teams. 

 

Dyrekcja szkoły

KOMUNIKAT

  • Opublikowano: czwartek, 09 kwiecień 2020 13:00

   Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 9 kwietnia 2020 r., do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty . Lekcje i zajęcia nadal odbywają się przez Internet za pomocą platformy e-learningowej.

  W naszej szkole zajęcia odbywają się wg. wcześniej ustalonych zasad.

WAŻNE! EGZAMIN ÓSMOKLASISTY NAJWCZEŚNIEJ W CZERWCU.

Konkretna data zostanie podana co najmniej 3 tygodnie przed egzaminem.