Aktualności

Drodzy Rodzice i Uczniowie

  • Opublikowano: środa, 15 kwiecień 2020 10:17

     Przypominamy o obowiązku realizowania przez ucznia zdalnego nauczania w formie ustalonej wcześniej. Zwracamy uwagę na właściwe planowanie czasu pracy przez dziecko.  

     Materiały udostępniane są systematycznie przez nauczycieli na stronie   http://pomoce.spjutrosin.edu.pl/Zajecia_od_16.03/  

Zajęcia prowadzone są również w Microsoft Teams. Harmonogram zajęć ustalany jest przez nauczyciela w Kalendarzu, w danej aplikacji oraz na stronie z materiałami od nauczyciela    http://pomoce.spjutrosin.edu.pl/Zajecia_od_16.03/  

    Terminy planowanych form sprawdzania wiedzy i umiejętności zaznaczane są w e-dzienniku. Uprzednio każdy nauczyciel informuje ucznia ustnie lub pisemnieOceny wpisywane są przez nauczyciela na bieżąco w e-dzienniku. Zgodnie ze statutem, uczeń ma możliwość poprawienia oceny w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pracy. Prosimy o systematyczne śledzenie wyników nauczania.  

     Uczeń ma prawo do nauczania zdalnego i obowiązek aktywnego uczestnictwa w nim. Ma możliwość komunikowania się z nauczycielem przez e-dziennik lub aplikację Microsoft Teams. 

 

Dyrekcja szkoły

KOMUNIKAT

  • Opublikowano: czwartek, 09 kwiecień 2020 13:00

   Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 9 kwietnia 2020 r., do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty . Lekcje i zajęcia nadal odbywają się przez Internet za pomocą platformy e-learningowej.

  W naszej szkole zajęcia odbywają się wg. wcześniej ustalonych zasad.

WAŻNE! EGZAMIN ÓSMOKLASISTY NAJWCZEŚNIEJ W CZERWCU.

Konkretna data zostanie podana co najmniej 3 tygodnie przed egzaminem.

To warto wiedzieć o COVID-19

  • Opublikowano: sobota, 28 marzec 2020 18:28

Uczniu, zapoznaj się z aktualnymi danymi Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi koronawirusa. Obejrzyj poniższy film: