Aktualności

Zakończenie roku szkolnego

  • Opublikowano: środa, 24 czerwiec 2020 10:07

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 rozpocznie się się Uroczystą Mszą Św. w kościele parafialnym w Jutrosinie, w dniu 26 czerwca odpowiednio:

godz. 8.00 - klasy 1-4

godz. 9.00 - klasy 5-8

Dojazd we własnym zakresie.

W kościele obowiązują zasady zachowania bezpieczniejszych odległości oraz obowiązek zakładania maseczek i rękawiczek.

W kościele mogą przebywać tylko Rodzice uczniów klas 8, po jednym reprezentancie na ucznia.

Rodzice uczniów klas 1-7 nie wchodzą do kościoła.

Informacja o rozdaniu świadectw szkolnych zostanie przekazana po Mszy Św. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą odebrać świadectwa w danym dniu, mogą odebrać w innym terminie w sekretariacie szkoły.

 

Dyrekcja szkoły

Wystawa lapbook-ów

  • Opublikowano: środa, 24 czerwiec 2020 09:13

       Tuż przed wybuchem pandemii w holu szkoły przy ul. Szkolnej zorganizowano wystawę lapbook-ów wykonanych przez uczniów klasy 5b, 5c i 6a. Dla uczniów klas piątych lapbook był zebraniem wiadomość z działu „Ułamki zwykłe” a dla szóstoklasistów podsumowaniem działu „Pola wielokątów”.
     Uczniowie wiele wysiłku włożyli w swoje prace, umieszczając w nich najważniejsze wiadomości z działu, są w ciekawy sposób wykonane i bardzo kolorowe. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony pozostałych uczniów.


Renata Włodarczak

Zwrot użyczonego sprzętu komputerowego

  • Opublikowano: poniedziałek, 22 czerwiec 2020 09:45

           W dniach 30.06, 1-2.07. 2020, w godz. 9.00-14.00, w sekretariacie szkoły będzie odbierany użyczony uczniom sprzęt komputerowy w ramach "Zdalnego nauczania" i projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” . 

Anna Jamroży

 

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

  • Opublikowano: piątek, 19 czerwiec 2020 12:05

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW PRZEZ UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

PONIEDZIAŁEK 22.06.2020 

KLASA 8A – OD 8.00 DO 9.00

  KLASA 8B – OD 9.00 DO 10.00

    KLASA 7A – OD 10.00 DO 11.00

    KLASA 7B – OD 12.00 DO 13.00

    KLASA 6A – OD 13.00 DO 14.00

    KLASA 6B – OD 14.00 DO 15.00

 

WTOREK 23.06.2020

     KLASA 6C – OD 8.00 DO 9.00

      KLASA 5A – OD 9.00 DO10.00

         KLASA  5B  - OD 12.00 DO 13.00

       KLASA 4A -  OD 13.00 DO 14.00

         KLASA 5C – OD 14.00 DO 15.00

 

ŚRODA 24.06.2020

KLASA 3A -  OD 8.00 DO 9.00

   KLASA 3B  -  OD 9.00 DO 10.00

    KLASA 2A -  OD 10.00 DO 11.00

     KLASA 2B  - OD 11.00 DO 12.00

 

CZWARTEK 25.06.2020

 KLASA 1A – OD 8.00 DO 9.00

  KLASA 1B – OD 9.00 DO 10.00

   KLASA 1C – OD 10.00 D0 11.00

 

  1. PROSZĘ ABY UCZNIOWIE PRZYSZLI W WYZNACZONYCH GODZINACH DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ (BUDYNEK PRZY UL. SZKOLNEJ) WRAZ Z WYCHOWAWCĄ.
  2. SKOMPLETOWANE PODRĘCZNIKI NALEŻY ZWIĄZAĆ SZNURKIEM I WŁOŻYĆ KARTKĘ Z IMIENIEM I NAZWISKIEM.
  3. PROSZĘ RÓWNIEŻ O ZWROT WYPOŻYCZONYCH LEKTUR I KSIĄŻEK.

JOANNA GŁOWACZ

Egzamin ósmoklasisty - informacje

  • Opublikowano: poniedziałek, 01 czerwiec 2020 11:12

Na egzamin uczniowie przychodzą do szkoły w godz. 8.00 - 8.20.

 

Dowozy na Egzamin ósmoklasisty:

7.20 - Stary Sielec

7,25 - Grąbkowo

7,35 - Płaczkowo, Bartoszewice

7,45-Rogożewo

7,50 - Pawłowo

8.00 - Nad Stawem

8.05 - Zmysłowo

 

Drogi Ósmoklasisto. Przed Tobą Egzamin ósmoklasisty. Zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

 

 

Przed każdym egzaminem polecamy się z poniższymi filmami:

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film cz. 1)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film cz. 2.)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki (film)

Egzamin ósmoklasisty z języka nowożytnego (film)

 

 

 

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie

  • Opublikowano: poniedziałek, 01 czerwiec 2020 06:40

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego , wdrożyliśmy  w naszej szkole procedury mające na celu przywracanie szkoły do funkcjonowania stacjonarnego .

W podejmowanych działaniach kierujemy się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem, dobrem uczniów, troską o ich zdrowie , zdrowie ich rodzin, pracowników szkoły oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy .

Dlatego też pamiętając o potrzebach uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia uczniów specjalnego w pełnym reżimie sanitarnym prowadzimy indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla chętnych uczniów.

Procedura organizacji zajęć, wymagane zgody oraz deklaracje znajdują się na stronie szkoły .

Również uczniowie klas ósmych przygotowujący się do egzaminu mają możliwość korzystania z bezpośrednich konsultacji z nauczycielami . W przypadku gdy nie interesuję Państwa forma konsultacji stacjonarnych  , to cały czas nauczyciele konsultują uczniów poprzez konsultacje zdalne –  komunikatory społecznościowe , telefony , aplikację teams, maile, dziennik elektroniczny .

Jest to najbardziej zalecana forma kontaktu w obecnej sytuacji epidemiologicznej .

Od 1 czerwca 2020 r rozpoczynamy, także możliwość bezpośrednich konsultacji dla pozostałych uczniów , którzy nie wykazują żadnych niepokojących objawów zdrowotnych oraz nie mieli kontaktu z osobami potencjalnie zagrożonymi .

Wszystkie konsultacje odbywać się będą zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego  i procedurami obowiązującymi w szkole . Każde konsultacje wymagają zgody rodzica , która jest umieszczona na stronie szkoły .

W przypadku gdy nie wyrażają Państwo zgody na udział dziecka w konsultacjach stacjonarnych , konsultacje nadal odbywają się poprzez e- dziennik .

Ze względu na obecną sytuację sanitarno- epidemiologiczną nie zmienia się forma prowadzenia zajęć dla klas I-III.

Podstawa programowa nadal jest realizowana z użyciem metod i technik na odległość.

                                                                                                         Dyrektor Szkoły Podstawowej

ZMIANA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

  • Opublikowano: poniedziałek, 01 czerwiec 2020 06:29

ZMIANA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW:

W ZWIĄZKU Z PRZEŁOŻENIEM TERMINU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY INFORMUJEMY, ŻE USTALONE NA 21,22,23 KWIETNIA 2020 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH BYŁY DNIAMI PROWADZENIA NAUKI ZDALNY JĘZYK ZIEMIA.

TERMINY DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZANYM EGZAMINEM KLAS ÓSMYCH 2019/20 DO:

16 CZERWCA 2020

17 CZERWCA 2020

18 CZERWCA 2020

ZDAJĄCY, KTÓRZY ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH NIE MOGĄ ZAKRYWAĆ NOSA I UST POWINNI O TYM FAKCIE POWIADOMIĆ DYREKTORA SZKOŁY DO DNIA 5.06.2020 R.

TERMIN DODATKOWY EGZAMINÓW ODBĘDZIE SIĘ OD 7 DO 9 LIPCA. WYNIK EGZAMINU ÓSMOKLASIŚCI POZNAJĄ DO 31 SIERPNIA. DO TEGO TERMINU SZKOŁY OTRZYMAJĄ RÓWNIEŻ ZAŚWIADCZENIA. O TERMINIE ODBIORU ZAŚWIADCZEŃ POINFORMUJEMY W OSOBNYM KOMUNIKACIE.

PRZYPOMINAM, ŻE USTALONY WE WRZEŚNIU DZIEŃ 12 CZERWCA 2020 POZOSTAJE DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

                                                                                                              DYREKTOR SZKOŁY