Aktualności

Zdalna klasa 2b

  • Opublikowano: środa, 22 kwiecień 2020 19:33

 Zachęcamy do odsłuchania oraz obejrzenia zdalnej i zdolnej klasy 2b!

 

 

Projekt "Szkoła z TVP"

  • Opublikowano: środa, 22 kwiecień 2020 09:53

Telewizja Polska, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, od początku zawieszenia zajęć w  szkołach  wspiera działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. W ramach projektu „Szkoła z TVP” przygotowano ofertę dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. 

Lekcje dla klas I-VIII szkoły podstawowej

Materiały emitowane są od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach TVP.
Lekcje można obejrzeć na 4 kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia w dwóch blokach programowych: porannym – rozpoczynającym się zawsze od godz. 8:00 i powtórzeniowym – od godz. 12:30.

Plan „Szkoły z TVP” jest dostępny na specjalnej stronie https://www.tvp.pl/47304588/szkolaztvp. Wszystkie wyemitowane na antenie materiały są dostępne na https://vod.tvp.pl/ w specjalnie przygotowanych serwisach poświęconych poszczególnym klasom szkoły podstawowej.

 

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/projekt-szkola-z-tvp-i-zdalne-lekcje

Drodzy Rodzice i Uczniowie

  • Opublikowano: środa, 15 kwiecień 2020 10:17

     Przypominamy o obowiązku realizowania przez ucznia zdalnego nauczania w formie ustalonej wcześniej. Zwracamy uwagę na właściwe planowanie czasu pracy przez dziecko.  

     Materiały udostępniane są systematycznie przez nauczycieli na stronie   http://pomoce.spjutrosin.edu.pl/Zajecia_od_16.03/  

Zajęcia prowadzone są również w Microsoft Teams. Harmonogram zajęć ustalany jest przez nauczyciela w Kalendarzu, w danej aplikacji oraz na stronie z materiałami od nauczyciela    http://pomoce.spjutrosin.edu.pl/Zajecia_od_16.03/  

    Terminy planowanych form sprawdzania wiedzy i umiejętności zaznaczane są w e-dzienniku. Uprzednio każdy nauczyciel informuje ucznia ustnie lub pisemnieOceny wpisywane są przez nauczyciela na bieżąco w e-dzienniku. Zgodnie ze statutem, uczeń ma możliwość poprawienia oceny w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pracy. Prosimy o systematyczne śledzenie wyników nauczania.  

     Uczeń ma prawo do nauczania zdalnego i obowiązek aktywnego uczestnictwa w nim. Ma możliwość komunikowania się z nauczycielem przez e-dziennik lub aplikację Microsoft Teams. 

 

Dyrekcja szkoły

KOMUNIKAT

  • Opublikowano: czwartek, 09 kwiecień 2020 13:00

   Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 9 kwietnia 2020 r., do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty . Lekcje i zajęcia nadal odbywają się przez Internet za pomocą platformy e-learningowej.

  W naszej szkole zajęcia odbywają się wg. wcześniej ustalonych zasad.

WAŻNE! EGZAMIN ÓSMOKLASISTY NAJWCZEŚNIEJ W CZERWCU.

Konkretna data zostanie podana co najmniej 3 tygodnie przed egzaminem.