EDUKACJA Z WOJSKIEM”

Edukacja z wojskiem” czyli wspólne działania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej na rzecz bezpieczeństwa. Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzili zajęcia w klasie 7b. Podczas szkolenia, uczniowie poznali treści z pogranicza wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.