W ostatnich dniach nauki zostało podsumowane wiele działań/projektów realizowanych w naszej szkole. Jednym z nich jest nauka pływania, która cieszy się dużym zainteresowaniem od wielu lat. Zajęcia realizowane były na basenie "Milicka fala" w Miliczu.

W projekt zaangażowani byli wszyscy nauczyciele, którzy sprawowali opiekę podczas przejazdu autokarem i na terenie basenu, za co bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich uczniów.

Do głównych założeń projektu należały: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci, nabycie podstwowych umiejętności pływania, przeciwdziałanie  i korygowanie wad postawy oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Nasze działania wspierały finansowo: Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespołów w Poznaniu oraz gmina Jutrosin.

Na pamiątkę koordynator projektu - p. Andrzej Walczak wręczył medal wszystkim uczestnikom zajęć nauki pływania.

Koordynatorzy projektu