Dnia 3 lipca br., od godz. 9.00 do 15.00,  w sekretariacie szkoły będą do odbioru wyniki Egzaminu Ósmoklasisty.

Zdający mają również dostęp do swoich wyników od dnia 3 lipca br. po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://ziu.gov.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły loginu i hasła.