• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Kadra

 Grono pedagogiczne

 

rok szkolny 2022/2023

 

 

L.p. Imię i nazwisko Nauczane przedmioty

1.

mgr Dominika Ugorek

DYREKTOR SZKOŁY rewalidacja

 2.

mgr Anna Jamroży

WICEDYREKTOR

matematyka

3.

mgr Beata Bijoch

wychowanie fizyczne, informatyka

4.

mgr Renata Błażejowska

nauczyciel współorganizujący nauczanie, świetlica

5.

mgr Joanna Głowacz

bibliotekarz

6.

mgr Marlena Janura

język polski, rewalidacja

7.

mgr Lidia Kania

historia, pedagog szkolny

8.

mgr Beata Wielebska nauczyciel współorganizujący nauczanie, muzyka, świetlica

9.

mgr Klaudia Kasprzak

matematyka, pedagog specjalny

 10.

mgr Anna Kaczor

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, język polski dla dzieci z Ukrainy

11.

mgr Joanna Piechaczek

religia

12.

mgr Iwona Kubinka

edukacja wczesnoszkolna, logopeda

13.

mgr Jolanta Machowiak

edukacja wczesnoszkolna,

wychowanie do życia w rodzinie

14.

mgr Magdalena Szymkowiak

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

15.

mgr Justyna Waścińska

język polski, świetlica

17.

mgr Renata Piotrowska

język polski, rewalidacja, język polski dla dzieci z Ukrainy

18.

mgr Joanna Stellmach

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

19.

mgr Anna Trojanowska świetlica

20.

mgr Izabela Wróblewska historia, wos
21. mgr Katarzyna Popielas edukacja wczesnoszkolna,  plastyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

22.

mgr Waldemar Swornowski

religia, geografia

23.

mgr Katarzyna Żarczyńska

język angielski

24.

mgr Danuta Błach doradztwo zawodowe, świetlica

25.

mgr Witold Piotrowski

wychowanie fizyczne

26.

mgr Danuta Kowalska

język angielski

27.

mgr Renata Włodarczak

matematyka, fizyka

28.

mgr Magdalena Wawrzyniak

język niemiecki, nauczyciel współorganizujący nauczanie, rewalidacja

29.

Ks. mgr Tadeusz Jaskuła

religia

30. mgr Anna Pawlak edukacja dla bezpieczeństwa
31. mgr Andrzej Walczak wychowanie fizyczne
32.   mgr Paulina Rapior  biologia, chemia
33.  mgr Janina Walkowiak edukacja wczesnoszkolna, plastyka
34.  mgr Anita Wachowiak przyroda, technika, świetlica
35.  mgr inż. Jacek Kubinka matematyka, informatyka