• slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg

Stołówka

 

 

 

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

 

 1. Rodzice do 27. dnia każdego miesiąca poprzedzającego korzystanie z obiadów, składają deklarację u intendentki szkoły o ilości obiadów w kolejnym miesiącu.
 2. Deklarowana ilość obiadów, nie może być mniejsza niż 4. Nie będzie możliwość wykupienia jednorazowego obiadu.
 3. Intendentka wystawia rachunek imienny na osobę korzystającą z obiadów w szkole.
 4. W terminie od 1 do 14. danego miesiąca należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy. Nie uiszczenie opłaty w terminie skutkuje naliczeniem odsetek.
 5. Na dowodzie wpłaty należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę i ilość obiadów.

Np. JAN KOWALSKI, IV SP, 20

 1. Cena za obiad wynosi dla:

a) ucznia szkoły podstawowej 5,00 (zwolniony z VAT)

 

 1. Każdy korzystający z obiadów otrzymuje karnet, który zobowiązany jest przedstawić pani wydającej obiad.
 2. W przypadku jednodniowej lub dłuższej nieobecności należy zgłosić ten fakt telefonicznie lub osobiście do g. 8:30 danego dnia u intendentki (655471418). Nie zgłoszenie skutkuje przepadnięciem zwrotu pieniędzy za niewykorzystany obiad.

 


 

Pliki do pobrania:

 

1. Deklaracja spożywania obiadów dla ucznia.

 

2. 

 

Jadłospis - wrzesień 2023

 

 Jadłospis - październik 2023