• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Kalendarz

 

 

Terminarz roku szkolnego 2020/2021 - Szkoła Podstawowa w Jutrosinie

 

 

 

Termin

Informacje

01.09.2020 r. godz. 9:00

Inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021

7.09.2020 r. 

godz. 16:00

Zebranie ogólne z rodzicami uczniów klas 1-4. Informacje dotyczące szczegółowych zasad i sposobów oceniania wewnętrznego. Sprawy bieżące. Zebrania klasowe z wychowawcami.

8.09.2020 r. 

godz. 16:00

Zebranie ogólne z rodzicami uczniów klas 5-8. Informacje dotyczące szczegółowych zasad i sposobów oceniania wewnętrznego. Sprawy bieżące. Zebrania klasowe z wychowawcami.

2.11.2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie zestawienia MEN z dnia 5.10.2010. Zmiana podejścia w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)

  4.11.2020 r. - g. 16: 30–18: 30

Zebrania z rodzicami (konsultacje online) - klasy 1-3

  5.11.2020 r. - g. 16: 30–18: 30

Zebrania z rodzicami (konsultacje online) - klasy 4-8

Do 20.12.2020 r.

Wychowawcy przekazują uczniom informacje o przewidywanych śródrocznych nagannych ocenach zachowania i niedostatecznych ocenach z zajęć edukacyjnych (informacja pisemna dla rodziców)

21-22.12.2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie zestawienia MEN z dnia 5.10.2010. Zmiana podejścia w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)

23.12.2020 - 31.01.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

04.01.2020 - 17.01.2020  Ferie zimowe

Do 27.01.2021 r.

Nauczyciele informują uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

03.02.2021 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

05.02.2021 r. - g. 16: 30–18:30

Zebranie z rodzicami (konsultacje) - klasy 1-3

05.02.2021 r. - g. 16:30 - 18:30

Zebranie z rodzicami (konsultacje) - klasy 4-8

 05.02.2021  Koniec I semestru

01.04.-6.04.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13.04.2021 r. - g. 16:30 - 18:30

Zebranie z rodzicami (konsultacje) - klasy 1-3

14.04.2021 r. - g. 16:30 - 18:30

Zebranie z rodzicami (konsultacje) - klasy 4-8

25.05 - 27.05.2021 r.

Egzamin w klasie VIII - Dni wolne od zajęć dydaktycznych (na podstawie oceny mężczyzn z dnia 5.10.2010. Zmieniające wymagania w zakresie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)

Do 22.05.2021 r.

Wychowawcy przekazują uczniom informacje o przewidywanych wynikach końcowych nagannych ocenach zachowania i niedostatecznych ocenach z zajęć edukacyjnych (Informacja pisemna dla rodziców)

31.05-02.06.2021 r.

Wycieczki szkolne

04.06.2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (na podstawie zestawienia MEN z dnia 5.10.2010. Zmiana podejścia w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)

Do 11.06.2021 r.

Nauczyciele ustnie informują uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

Do 15.06.2021 r.

Wychowawcy klasyczni informują rodziców w formie pisemnej o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i Zachowaj

Do 17.06.2021 r.

Uczeń zgłasza pisemnie nauczyciel nauczyciel chęć oceny ocen podając o czymkolwiek się możesz ubiega. Nauczyciel wyznacza termin sprawdzianu nie później niż do 12.06.2019 r. Sprawdzian ma konfigurację w wymaganiach edukacyjnych nauczyciela. W razie chorób nauczyciela ucznia zgłasza chęć zarządzania u dyrektora szkoły, a sprawdzian działań wyznaczonych przez dyrektorów nauczycieli.

21.06.2021 r.

Egzaminy klasyfikacyjne.

22.06.2021 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

25.06.2021 r.

Zakończenie roku szkolnego

Do 02.07.2021 r.

Uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły dotyczącej stopnia ustalenia oceny zajęć edukacyjnych i zachowania.

Od 23.08 do 27.08.2021 r.

Egzaminy poprawkowe

 Egzamin w klasie VIII -  Dni wolne od zajęć dydaktycznych  (na podstawie oceny mężczyzn z dnia 5.10.2010. Zmieniające wymagania w zakresie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010., nr 186, poz. 1245)