• slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg

Aktualności

Projekt "Umiem pływać"

 • Opublikowano: czwartek, 02 grudzień 2021 08:38
    19 listopada 2021r., na terenie basenu "Milicka Fala", zostało dokonane podsumowanie projektu "Umiem pływać". Uczestnicy kursu nauki pływania otrzymali od swoich instruktorów pamiątkowy medal. 

 

       Celem zajęć było upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania.

     W projekt zaangażowani byli nauczyciele, którzy sprawowali opiekę nad dziećmi, za co bardzo dziękujemy w imieniu dzieci, rodziców i swoim. W wyniku rozmowy z uczestnikami projektu oraz ich rodzicami można powiedzieć, iż zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. 

Koordynatorzy: Anna Jamroży, Andrzej Walczak

Komunikat

 • Opublikowano: czwartek, 02 grudzień 2021 07:35

Ogólnopolski Tydzień Kariery

 • Opublikowano: środa, 17 listopad 2021 12:16

    Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery nosił nazwę „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”. W ramach tej akcji uczniowie Szkoły Podstawowej w Jutrosinie mieli okazję brać udział w kilku akcjach. Musieli w nich wykazać się głównie kreatywnością i znajomością wiedzy na temat różnych zawodów. Nasi najmłodsi uczniowie, po lekcji o zastosowaniu robotów w życiu codziennym, tworzyli wraz z wychowawcami swoje roboty. Wykonanie zadania wymagało od uczniów pomysłowości, dokładności, cierpliwości i współpracy w grupie. W efekcie końcowym powstało 7 pięknych robocików, z których trzy pierwsze miejsca zajęły prace klasy 2B, 3B i 3A. Ponieważ były to prace wszystkich uczniów z klasy, dlatego słodkie nagrody również trafiły do wszystkich naszych dzieci.

 

    Uczniowie klas I-III brali także udział w konkursie „Modowo-zawodowo”. W tym dniu w nasza szkoła zapełniła się lekarzami, kucharzami, strażakami, policjantami i wieloma innymi małymi przedstawicieli zawodów. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, jednak komisja konkursowa nagrodzić mogła tylko piątkę najładniej, najbardziej pomysłowo przebranych dzieci. Nagrody w tym konkursie otrzymali: Marlena Wielebska, Lena Bartkowiak, Nikola Jasińska, Oliwia Koszarek i Piotr Chlebowski.

 

 

 

W klasach starszych natomiast uczniowie brali udział w „Zawodowym Turnieju Klas”. Każda z klas wylosowała, wcześniej, jeden określony zawód i to o nim przygotowywała swoje wystąpienie. Wśród specjalności był m.in. piekarz, stolarz, architekt, weterynarz, strażak, fryzjer, dziennikarz oraz nauczyciel. Prezentacja zawodu mogła przebiegać w dowolny sposób. Uczniowie musieli wykazać się dużą pracą, zaangażowaniem i kreatywnością, aby przedstawić predyspozycje, mocne i słabe strony, umiejętności, kompetencje, ścieżki i długość kształcenia oraz pracy i zarobków przedstawianego przez siebie zawodu. Były prezentacje, plakaty, scenki, wierszyki, a nawet tańce kojarzące się z danym zawodem. Dzięki tym wystąpieniom wielu z uczniów zobaczyli jak należy się zaprezentować, pracować z mikrofonem, panować nad swoim stresem i emocjami na scenie.  Uczniowie bardzo się zaangażowali, włożyli dużo pracy, pięknie wykonali swoje zadania, bardzo ładnie i dokładnie przybliżyli pozostałym swoim koleżankom i kolegom informację na temat swojego zawodu. Komisja konkursowa wybrała klasy, które w sposób najbardziej pomysłowy i zawierający najwięcej informacji o prezentowanym zawodzie. Były to klasy 6a przybliżająca zawód architekta oraz klasa 7a przestawiająca pracę fryzjera.

 

 

 

 

Ponieważ wszyscy uczniowie brali udział w pracach, dlatego wszyscy zostali nagrodzeni małymi słodkościami i dyplomami, a wyróżnione klasy drobnymi upominkami. Wszystkim uczniom i ich wychowawcom bardzo dziękujemy za zaangażowanie, wkład pracy i przygotowanie, zaś Radzie Rodziców działającej przy naszej szkole i Gminie Jutrosin za ufundowanie nagród.
Ostatnim wydarzeniem w związku z obchodami Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery było spotkanie klas ósmych z przedstawicielami zawodów. Uczniowie mieli okazję poznać trzy bardzo interesujące osoby, które podzieliły się z młodzieżą swoim doświadczeniem zawodowym i ciekawymi historiami dotyczącymi zawodów, które wykonują. W spotkaniu uczestniczyła Pani Katarzyna Mikulska, która przybliżyła im pracę kosmetologa oraz instruktora wrotkarstwa, Pan Karol Wieczorek, który opowiedział o zawodzie pielęgniarza i policjanta oraz Pan Adam Grzelak, który zainteresował uczniów pracą historyka, żołnierza, a także elektromechanika śmigłowców. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca poszczególnych osób, jakie cechy charakteru są niezbędne, aby pracować w danym zawodzie oraz zadawali ciekawe pytania. Bardzo dziękuję naszym gościom za przyjęcie zaproszenia, poświęcony czas i udział pierwszym, ale na pewno nie ostatnim takim spotkaniu

Szkoła do hymnu

 • Opublikowano: piątek, 12 listopad 2021 15:20

     Podobnie jak w ubiegłych latach nasza szkoła wzięła udział w kolejnej edycji akcji MEiN "Szkoła do hymnu". W ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości, o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy. 

 

Więcej zdjęć na Facebook

Wizyta w aptece

 • Opublikowano: czwartek, 04 listopad 2021 07:19

     Dnia 27.10.2021r. uczniowie klasy IIa wybrali się na wycieczkę do Apteki Rodzinnej w Jutrosinie. Celem było poznanie pracy farmaceuty. Większość uczniów po raz pierwszy miała okazje poznać aptekę ze strony zaplecza. Pani farmaceutka opowiedziała dzieciom o swojej pracy. Wytłumaczyła, co to jest recepta, jak ją można realizować i kto może kupować leki. Dzieci dowiedziały się również, że zostanie farmaceutą to długa i ciężka droga, a praca w aptece jest bardzo ważna i odpowiedzialna.
    Na koniec uczniowie klasy IIa przekazali dyplom – podziękowanie za ciekawą lekcję. A sami zostali poczęstowani witaminowymi lizakami. Serdecznie dziękujemy Aptece Rodzinnej za współpracę.

 

 

Magdalena Szymkowiak

 

GRANTY PPGR

 • Opublikowano: czwartek, 28 październik 2021 07:03

Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiło nabór wniosków dla gmin w konkursie grantowym „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.
Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z terenów zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej równego dostępu do rozwoju cyfrowego.
W programie można uzyskać środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR.
Do wydatków kwalifikowanych należy zakup:
· nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
· ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
· usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
W ramach grantu wsparcie mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
· są uczniami szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej (za wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych i studentów);
· zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
· są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) pracownika zlikwidowanego PPGR, który zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
· nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Wskazane jest, aby fakt zatrudnienia w danych PPGR potwierdzić dokumentami (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, RP-7, zaświadczenie o zatrudnieniu).
Powyższe wynika z faktu zobowiązania gminy do zweryfikowania oświadczeń w zakresie ich poprawności oraz uprawnienia wnioskodawcy do ubiegania się o wsparcie.
Na każde dziecko w rodzinie składa się osobne oświadczenie.
Wymagane dokumenty:
· oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy uczniów z niepełno sprawnościami);
· oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (dotyczy uczniów pełnoletnich);
· oświadczenie dotyczące oświadczenie o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług
dostępu do Internetu;
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wymaganych dokumentów w Urzędzie
Miasta i Gminy w Jutrosinie, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3
listopada 2021 r. do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu).
Oświadczenia będą podstawą do złożenia przez Gminę Jutrosin wniosku w konkursie grantowym.
Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu Gminy Jutrosin do
uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.
Osoby składające oświadczenia biorą pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w
oświadczeniu.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Załączniki:

 

 

Podkategorie